Här kan ni se vad katternas namn betyder

 

Namn

Betydelse

Isoton

Inom kärnfysiken är isotoner atomer som har samma antal neutroner men olika antal protoner, till skillnad från isotoper som är atomer med samma antal protoner men olika antal neutroner. Ordet är i kärnfysiken en bildning ur isotop där man tar 'n' för neutron istället för 'p' för proton.

Ilvaite 

Är en silicat mineral som till stor del består av järn och kalk. Till färgen är den svart-brun. Ilvaite upptäcktes 1811 på den Italienska ön Elba och namnet ilvaite kommer från öns latinska namn ilva.
Indium Är ett mjukt metalliskt grundämne som används bl.a. i elektronik (bildskärmar).

Is

Är ett fast material som består av små kovalenta molekyler, främst vatten eller koldioxid.
Isotop Kallas atomer av samma grundämne, men med olikt antal neutroner och därmed olika masstal.